Priser

Der betales aconto for varmen i 4 rater.

Som udgangspunkt forfalder raterne 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Årsafregning sker pr 31. december og opkræves 1. februar.

//