Priser

Der betales aconto for varmen i 4 rater.

Som udgangspunkt forfalder raterne 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Årsafregning sker pr 31. december og opkræves 1. februar.

DOWNLOAD
Priser 2020
DOWNLOAD
Priser 2021
DOWNLOAD
Priser 2022
DOWNLOAD
Priser 2023