Priser

Der betales aconto for varmen i 4 rater.

Som udgangspunkt forfalder raterne 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Årsafregning sker pr 1. april og opkræves sammen med rate 2.

DOWNLOAD
Priser 2020
DOWNLOAD
Priser 2019
DOWNLOAD
Priser 2018