Ved flytning

Ved flytning skal værket senest 5 arbejdsdage efter flytning informeres om følgende:

Skæringsdato

Aflæsning bestående af Kwh, M3 og timetæller

Udflytters nye adresse

Indflytters navn og gerne telefonnummer og email.