Category Archives: Nyheder

Varmeafbrydelse 2/11-2015

  Pga. ledningsarbejde på en hovedledning afbrydes varmeforsyningen mandag den 2. november fra kl. 7.30 til stort set hele vores forsyningsområde nord for Skjern Å. Undtaget er følgende. Præstevænget Skolegade Lupinvænget Rugvænget Vi forventer, varmeforsyningen er genetableret kl 14.00, men vi bestræber os på at gøre afbrydelsen så kortvarig som

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes på Klods Hans onsdag den 9. september 2015 kl. 19.00 med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering Forslag fra