Samarbejde med Troldhede Kraftvarmeværk

Pr 1/1-2016 skal Sdr. Felding varmeværk varetage driften af Troldhede Kraftvarmeværk.

Det betyder en aftale om drift af Troldhedes Kraftvarmeværk, og altså ikke en levering af varme imellem de 2 værker.

En aftale der er kommet i hus efter godt samarbejde mellem de 2 bestyrelser.